Frikort 2014

Frikortbeløpene i 2014

Stortinget har bestemt at beløpet økes til 2.105 kroner for egenandelstak 1. For egenandelstak 2 økes beløpet til 2.670 kroner.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Dette kalles for egenandelstaket.

Når du viser frikort, slipper du å betale flere egenandeler for resten av kalenderåret.

To ordninger

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Du får frikort tak 1 i posten automatisk, frikort tak 2 må du søke om. 1,2 millioner innbyggere i Norge får frikort for helsetjenester. Det er Helsedirektoratets ytre etat, HELFO, som administrerer frikortordningene.

I egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk i posten  innen tre uker når du har betalt over egenandelstaket, som er 2.105 kroner i 2014.

I egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjente opptreningsinstitusjoner, og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Denne frikortordningen er ikke automatisert. Det betyr at du må selv sende søknad til HELFO, vedlagt egenandelskvitteringer, når du har betalt mer enn egenandelstaket, som er 2.670 kroner for 2014.

Minstebeløp for utbetaling

Frikortet sendes til din adresse og overskytende beløp som du har krav på, vil bli utbetalt til din konto.

Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2013 skal overskytende beløp som er mindre enn 100 kroner, ikke utbetales. Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 100 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

 

FB 02