Frikort 2015

 

Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har betalt over 2 185 kroner i egenandeler i 2015.

Dersom du har beløp til gode, vil dette automatisk bli tilbakebetalt til din konto.

Hvilke helsetjenester inngår?

I frikortordningen for egenandelstak 1 inngår følgende behandling og helsetjenester:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Hvordan bruker jeg frikortet?

Når du har fått frikortet, må du vise det frem for å slippe å betale egenandeler. Frikortet gjelder for resten av kalenderåret.

Hvordan får jeg frikortet?

Behandlere, tjenesteytere og transportører registrerer alle godkjente egenandeler og sender til HELFO sammen med sine oppgjør. Egenandelene registreres i ditt grunnlag for frikort.

Du får frikortet i posten automatisk innen tre uker når du har betalt over 2 185 kroner i egenandeler. Frikortet sendes til din folkeregistrerte adresse.

Hvordan sikrer jeg mine rettigheter?

Du bør ta vare på kvitteringer for egenkontroll og dokumentasjon ved eventuelt avvik.

Frikortet kommer sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg, slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer.

I den elektroniske selvbetjeningsløsningen «Mine egenandeler» kan du til enhver tid se hvilke egenandeler som er registrert på deg. Du trenger personlig påloggingsverktøy for å benytte denne tjenesten (BankID, Buypass eller Commfides).

Du kan også bestille egenandelsoversikt under lenken «Bestill egenandelsoversikt» til høyre på denne siden eller ved å ringe Frikorttelefonen 815 70 050.

Minstebeløp for utbetaling

Beløp under 200 kroner refunderes ikke. Unntaket er dersom du har flere kvitteringer, eller at du får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO innen seks måneder fra du får frikortet. Dersom summen av disse beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og blir utbetalt under ett. Dette har Stortinget besluttet.


FB 02